Kierunek:KRAWIEC

KRAWIEC 753105 / KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY AU.14

ZOSTAŃ PROFESJONALNYM, POŻĄDANYM W BRANŻY, KRAWCEM!​

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie krawiec (AU.14) to najbardziej rozbudowana oferta kursu w Przemyśle Mody. Jest oparty o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN, którą jako nowoczesna Placówka Kształcenia Ustawicznego ciągle ulepszamy i dostosowujemy do potrzeb zmieniającego się rynku. Ponadto nieustannie wzbogacamy ją naszą autorską formułą, która otrzymała Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Praktyczne informacje:

Dla kogo
Kurs ten jest dedykowany dla osób chcących poznać Przemysł mody, jednak nie podjęli jeszcze decyzji dot. ścieżki kariery bądź chcą poznać wszystkie zagadnienia Konstrukcyjno – technologiczne.
Cel kursu
  • Konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych;
  • Dobieranie materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
  • Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • Wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
Liczebność grupy
Każdy kurs zawodowy liczy max 10 osób w grupie. Wszystkie sale dostosowane są do 10 stanowisk pracy dla każdego kursanta.
Czas trwania

Kurs realizowany jest w trybie zaocznym przyspieszonym w ilości godzin 683 (praktyka oraz teoria na platformie kursanta)

  • Weekendowym wrzesień – maj (zjazdy co drugi weekend od 8:30 do 18:30)
Dostępne terminy
Trwa nabór na grupę 10-osobową rozpoczynającą naukę 07.09.2019 roku w trybie weekendowym oraz grupę 10-osobową.
OPŁATY

500 zł – Wpisowe płatne jednorazowo przy podpisaniu umowy szkoleniowej
7700 zł – czesne za edukację wraz z materiałami edukacyjnymi, tkaninami i dodatkami krawieckimi przez cały okres edukacji oraz egzamin dla zawodu krawiec

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów edukacji na okres od 10 do 48 miesięcy.

Chcesz się zapisać na kurs?

Efekty kształcenia:

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: krawiec, technik przemysłu mody:

1) rozróżnia rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich przeznaczenie;
2) wykonuje rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych;
3) posługuje się projektami wyrobów odzieżowych;
4) wykonuje rysunki techniczne elementów wyrobów odzieżowych;
5) rozróżnia surowce włókiennicze oraz określa ich właściwości;
6) rozróżnia materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
7) charakteryzuje metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
8) wykonuje badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych;
9) charakteryzuje metody konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;
10) wykonuje pomiary krawieckie zgodnie z obowiązującymi zasadami;
11) rozróżnia rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych oraz określa ich zastosowanie;
12) rozróżnia szwy maszynowe i określa ich zastosowanie;
13) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania odzieży;
14) rozróżnia mechanizmy w maszynach i urządzeniach odzieżowych oraz określa ich funkcje;
15) określa zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;
16) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Projektowanie wyrobów odzieżowych:

1) posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
2) wykonuje pomiary krawieckie;
3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
4) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
6) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
7) projektuje układy szablonów zgodnie z zasadami;
8) planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
10) dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.

Wykonywanie wyrobów odzieżowych:

1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
3) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
5) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
6) obsługuje maszyny szwalnicze;
7) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
8) łączy elementy wyrobów odzieżowych;
9) wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
10) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
11) wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
12) oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych

Dzięki nauce w PIM poznałem, czym jest prawdziwe krawiectwo miarowe, oraz, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Człowiek nie zdawał sobie sprawy, że czasem te kilka milimetrów w jedną, czy drugą stronę, potrafi tak bardzo zmienić kształt i wygląd ubioru!

ZADAJ PYTANIE

790 411 112

Dostępny pn-pt od 10:00 do 18:00

Adres Al. Wilanowska 273, Warszawa

Email rekrutacja@polskiinstytutmody.pl

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych Chic Warsaw sp. z o. o. jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Chic Warsaw sp. z o. o. będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach Chic Warsaw sp. z o. o. lub ofertach specjalnych. Chic Warsaw sp. z o. o. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim. Dane nie będą gromadzone poza EOG. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Chic Warsaw sp. z o. o. i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Chic Warsaw sp. z o. o. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.