fbpx

Polski Instytut Mody

Informacje o projekcie

Projekt „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

CHIC Warsaw Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż realizuje projekt „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2018r. – 31 lipca 2020r.

Dofinansowanie projektu: 1 597 654,40 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 778 054,40 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3   „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.4. „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w obszarze krawiectwo/projektowanie w przemyśle mody z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych CAD CAM dla produkcji odzieży z dzianin. Kursy będą adresowane do osób dorosłych, które chcą nabyć kwalifikacji zawodowe. Grupę docelowa projektu stanowi 140 osób dorosłych z województwa mazowieckiego, w tym osoby bezrobotne, osoby zagrożone utratą pracy, z obszarów wiejskich i po 50 roku życia.

Beneficjent w ramach projektu oferuje:

  1. Kurs zaawansowany projektowanie w przemyśle mody z zastosowaniem CAD CAM dedykowany dla odzieży z dzianin
  2. Specjalistyczny kurs projektowania konstrukcji z modelowaniem odzieży damskiej i męskiej lekkiej z zastosowaniem współczesnych technologii
  3. Innowacyjny program autorski: kurs projektowania konstrukcji odzieży z dzianin i szycia na miarę od zastosowania tradycyjnej metody po wdrożenie innowacyjnej technologii wizualizacji kolekcji w trybie 3D poprzez wykorzystanie modułów CAD CAM
  4. Egzamin w akredytowanej placówce szkoleniowej
  5. Materiały eksploatacyjne
  6. Catering

Kontakt z Biurem Projektu:
Al. Wilanowska 273
02-730 Warszawa

Tel: +48 790 411 112

mail: rekrutacja@polskiinstytutmody.pl