FILOZOFIA

Przemysł Mody to jedna z trzech najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce stanowi aż 30% rynku produkcji przemysłowej. Mianem Przedsiębiorstw Przemysłu Mody określamy zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników, jak i prężnie rozwijających się gigantów wyznaczających trendy przemysłu 4.0. Do efektywnego funkcjonowania każdego zakładu pracy niezbędna jest wykwalifikowana kadra. Brak kompetentnych pracowników prowadzi firmę do upadłości, zaś ich niedobór nazbyt obciąża zatrudnionych fachowców, zmniejszając ich wydajność i zabijając kreatywność. Mechanizm „gaszenia pożaru” poprzez obciążanie specjalistów przy jednoczesnym poszukiwaniu dodatkowych pracowników to powszechne zjawisko.

Mimo prężnie rozwijającego się przemysłu, potrzeby tego rynku są przez opinię publiczną niedostrzegane. Polski Instytut Mody łączy oraz komunikuje przemysł, edukację i potencjał zasobów ludzkich. PIM rzetelnie informuje jaką kwalifikację dobrać do Twoich predyspozycji, aby stać się wartościowym i godziwie wynagradzanym pracownikiem. Pokazujemy, że warto spełniać marzenia i „żyć z pasji”. Jeżeli jesteś zdecydowana/y prześlij swoje CV. Jeżeli zaś potrzebujesz wsparcia, opisz nam swoje predyspozycje i preferencje, doradzimy Ci jak podnieść kwalifikacje i pomożemy w znalezieniu idealnego miejsca pracy. Celem głównym PIM jest tworzenie i opracowywanie kursów edukacyjnych dla rynku Przemysłu mody oraz nauczanie adekwatne do realiów współczesnego i przyszłego Przemysłu Mody.