fbpx

Polski Instytut Mody

HISTORIA

Zaczęliśmy w 2014 od Ciekawego szycia kursów hobbystycznych dla dzieci i dorosłych. Po roku od otwarcia Ciekawe szycie otworzyło Placówkę Kształcenia Ustawicznego dla zawodów Przemysłu mody stale podnosząc swoją autorską ofertę zawodową popartą licznymi dokumentami potwierdzającymi jakość aż nadszedł ten moment gdzie możemy śmiało powiedzieć że jesteśmy Polskim Instytutem Mody.

Instytutem, który nie tylko tworzy nowe kwalifikacje, ale również bada jak wpływają one na realne potrzeby Przemysłu mody w obecnych czasach oraz jak będą wpływać w przyszłości.

Jako pierwsi wprowadzamy i praktykujemy innowacyjne technologie do edukacji, które odpowiadają potrzebom Przemysłu mody 4.0.