Polski Instytut Mody

HISTORIA

Zaczęliśmy w 2014 od Ciekawego szycia kursów hobbystycznych dla dzieci i dorosłych. Po roku od otwarcia Ciekawe szycie otworzyło Placówkę Kształcenia Ustawicznego dla zawodów Przemysłu Mody stale podnosząc swoją autorską ofertę zawodową popartą licznymi dokumentami potwierdzającymi jakość. Jesteśmy dumni będąc w momencie gdzie możemy śmiało powiedzieć że jesteśmy Polskim Instytutem Mody i wyznaczamy trendy w swojej branży. 

Instytutem, który nie tylko tworzy nowe kwalifikacje, ale również bada jak wpływają one na realne potrzeby Przemysłu mody w obecnych czasach oraz jak będą wpływać w przyszłości.

Jako pierwsi wprowadzamy i praktykujemy innowacyjne technologie do edukacji, które odpowiadają potrzebom Przemysłu mody 4.0.