Kierunek:Zarządzanie produkcją z dzianin

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Zostań świadomym managerem szwalni!

„Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin” to specjalistyczny kurs zarządzania, prezentujący proces produkcyjny odzieży z dzianin od pomysłu po realizację. Program szkolenia obejmuje także obliczanie rentowności produktu oraz kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy produkcji z dzianin.

UWAGA:
Polecamy uzupełnienie kursu o metody nowoczesnej konstrukcji w systemach CAD/CAM
( kursy grupowe / indywidualne CAD Basic, CAD Premium )

Nie wiesz, który kierunek wybrać?
Wypełnij formularz, a

Praktyczne informacje:

Cel kursu
 • Charakteryzowanie zagadnień związanych z procesem produkcji odzieży z dzianin – charakteryzowanie zasad BHP, maszyn, urządzeń, akcesoriów, technik i technologii stosowanych w produkcji odzieży z dzianin.
 • Przygotowanie modelu odzieży do produkcji – posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną.
 • Ustalanie technologii produkcji i dostosowanie linii produkcyjnej do wymagań modelu – planowanie działania linii produkcyjnej z uwzględnieniem podziału zadań w zespole.
 • Realizacja i nadzorowanie produkcji – kontrolowanie przebiegu produkcji i jakości produkowanej odzieży.
ZAKRES TEMATYCZNY
Liczebność grupy
Każdy kurs zawodowy liczy maksymalnie 10 osób w grupie. Wszystkie sale dostosowane są do 10 stanowisk pracy, po jednym dla każdego kursanta.
Czas trwania

Kurs realizowany jest w trybie dziennym, wieczorowym lub weekendowym łącznie 128 godzin – nabór na kurs rozpoczyna się we wrześniu 2021 i potrwa do ostatniego miejsca. Ilość miejsc ograniczona do 40 miejsc!

Dostępne terminy
Start kursu: – pierwsza edycja IV kwartał 2021 – druga edycja I kwartał 2022
OPŁATY

9840 zł – czesne za edukację
960 zł – koszt egzaminu w Instytucji Certyfikującej

Jeśli ten kurs Ciebie zainteresował możesz zrealizować go w edukacji indywidualnej.

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów edukacji na okres od 10 do 48 miesięcy.

UWAGA!!! Dla osób planujących otworzyć działalność gospodarczą lub posiadających już działalność gospodarczą koszt tego kursu to:

9840 zł  1968 zł – czesne za edukację
960 zł  192 zł – koszt egzaminu w Instytucji Certyfikującej

Chcesz się zapisać na kurs?

Efekty kształcenia:

 • Zarządzenie procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów ludzi w produkcji odzieży z dzianin w szwalniach.
 • Wiedza z zakresu materiałoznawstwa, maszynoznawstwa i technologii szycia pozwalająca na poprawne szycie odzieży z dzianin.
 • Znajomość etapów produkcji odzieży z dzianin.
 • Znajomość specyfiki obróbki dzianin.
 • Znajomość węzłów technologicznych występujących w odzieży z dzianin.
 • Dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych.
 • Dobieranie sposobów wykańczania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
 • Umiejętność użytkowania maszyn, urządzeń i akcesoriów stosowanych w produkcji odzieży z dzianin.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną w celu skompletowania maszyn, urządzeń i akcesoriów niezbędnych do produkcji danego typu odzieży.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną w celu skomplementowania wykrojów i prefabrykatów. 
 • Zarządzanie działaniem linii produkcyjnej, uwzględniając podział obowiązków w zespole. 
 • Umiejętność rozdzielenia zadań pomiędzy członków zespołu i przeprowadzenia instruktażu w zakresie przydzielonych zadań. 
 • Kontrolowanie postęp procesu produkcji, wprowadzając korekty do wykonywanych czynności oraz reagując na zakłócenia w procesie produkcyjnym. 
 • Kontrolowanie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz podjęcie ewentualnych działań naprawczych.
 • Wykonywanie zadań zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy, na podstawie aktualnej wiedzy branżowej. 
 • Przyjmowanie odpowiedzialności związanej ze skutkami prowadzonej działalności – zarówno swojej, jak i podległego zespołu pracowniczego.
Dopiero startujemy z naszym nowym kursem. Jeżeli chcesz być pierwszą osobą opiniującą ten kurs – napisz do nas.

ZADAJ PYTANIE

Dostępny pn-pt od 10:00 do 18:00

Nie wiesz, który kierunek wybrać?
Wypełnij formularz, a