Kierunek:CAD BASIC

CAD BASIC

Kurs wstępny zawodowy - CAD BASIC

CAD BASIC to kurs podstawowy obejmujący naukę pracy na najnowszym module PDS, w systemie CAD/CAM, łączącym proces projektowania i konstrukcji. Oprócz przedstawienia podstawowych i zaawansowanych narzędzi konstrukcyjnych, wzbogacony jest o techniki modelowania i tworzenia siatek konstrukcyjnych. Dodatkowo program edukacji obejmuje proces fotodigitalizacji, czyli wprowadzania papierowych konstrukcji do programu komputerowego.

Praktyczne informacje:

Dla kogo
Kurs jest dedykowany dla osób zainteresowanych konstrukcją lub konstruktorów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności o nowoczesne narzędzie konstrukcyjne. Dla osób chcących pracować szybko, efektywnie i kreatywnie, zgodnie z tempem współczesnego przemysłu mody.
Cel kursu
  • Zdobycie umiejętności pracy w programie komputerowym PDS w systemie CAD/CAM, pozwalającym na cyfrową pracę nad konstrukcjami.
  • Zwiększenie konkurencyjności swoich kwalifikacji w zawodzie konstruktora.
Liczebność grupy
Każdy kurs zawodowy liczy maksymalnie 10 osób w grupie. Wszystkie sale komputerowe wyposażone są w 11 stanowisk pracy, po jednym dla każdego kursanta i jedno dla instruktora. Dzięki takiemu rozwiązaniu zajęcia prowadzone są w praktyczny sposób i każda osoba w grupie realizuje własny projekt.
Czas trwania

Kurs trwa 32 godziny. Harmonogram spotkań znajduje się poniżej w załączniku.

Dostępne terminy
Start grupy 10-osobowej w trybie wieczorowym w listopadzie 2019.
OPŁATY

1600 zł – czesne za edukację (32 godziny po 50 zł)

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów edukacji na okres od 10 do 48 miesięcy.

Chcesz się zapisać na kurs?

Efekty kształcenia:

  • Posługiwanie się podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami konstrukcyjnymi w module PDS. 
  • Zarządzanie tworzonymi konstrukcjami. 
  • Tworzenie siatek konstrukcyjnych w programie komputerowym. 
  • Posługiwanie się narzędziami do fotodigitalizacji.
  • Wprowadzanie do zasobów programu dowolnej konstrukcji narysowanej na papierze. 
  • Znajomość technik modelowania w systemie PDS.
Dopiero startujemy z naszym nowym kursem. Chcesz być pierwszą osobą opiniującą ten kurs napisz do nas.
więcej

ZADAJ PYTANIE

790 411 112

Dostępny pn-pt od 10:00 do 18:00

Adres Al. Wilanowska 273, Warszawa

Email rekrutacja@polskiinstytutmody.pl

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych Chic Warsaw sp. z o. o. jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Chic Warsaw sp. z o. o. będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach Chic Warsaw sp. z o. o. lub ofertach specjalnych. Chic Warsaw sp. z o. o. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim. Dane nie będą gromadzone poza EOG. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Chic Warsaw sp. z o. o. i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Chic Warsaw sp. z o. o. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.